Pozivni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje sedišta Banca Intesa a.d. Beograd


Blok 11a, Novi Beograd

Konkursno rešenje

AUTORI:
Igor Čubra dipl. inž. arh.
Jelena Čubra dipl. inž. arh.

Spratnost objekata: 2Po+P+8+Ps i 2Po+P+11
Površina objekata: 20000 m2

Godina projektovanja: 2009. Studio Čubra

Arhitektura: projekti