Industrijski kompeks i upravna zgrada Knauf u Zemunu


Zemun

AUTORI:
Jelena Čubra dipl. inž. arh.
Bojana Pražić dipl. inž. arh.

Investitior: Knauf Zemun d.o.o.

Površina objekta: 6800 m2

Godina projektovanja: 2006. Slavija biro d.o.o.
Godina izgradnje: 2009.

Arhitektura: izvedeni projekti