Centrala Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd


Bulevar Zorana Đinđića 50
Novi Beograd

AUTORI:
Aleksandar Stjepanović arh.
Jelena Čubra dipl. inž. arh.

Investitor: Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd

Spratnost objekta:  Po+P+4
Površina objekta: 5850 m2

Godina projektovanja: 2003. Slavija biro d.o.o.
Godina izgradnje: 2006.

Arhitektura: izvedeni projekti