Dogradnja drugog sprata porodične kuće u Beogradu


Beograd

AUTORI:
Jelena Čubra dipl. inž. arh.
Dejan Sokolov dipl. inž. arh.

Privatni investitor

Površina objekta: 164 m2

Godina projektovanja: 2007. Slavija biro d.o.o.
Godina izgradnje: 2009.

Arhitektura: izvedeni projekti