GTC Square poslovni kompleks


Blok 41a Novi Beograd

AUTORI:
Božidar Putniković dipl. inž. arh.
Jelena Čubra dipl. inž. arh.
Moti Kassif arch.

Investitior: Atlas Centar d.o.o.

Spratnost objekta: Po+P+4
Površina objekta: 24000 m2

Godina projektovanja: 2006. Slavija biro d.o.o.
Godina izgradnje: 2008

Arhitektura: izvedeni projekti