„Split Second Re-Action“ – Priznanje 23. Salona Arhitekture za studentski rad
Projekat na 1998-99 ACSA/Otis Elevator međunarodnom internecionalnom studentskom konkursu „Urban Housing“


Lokacije u Beogradu

Konkursno rešenje

Priznanje: Priznanje 23. Salona Arhitekture za studentski rad
Rad objavljen u zvaničnoj publikaciji izabranih konkursnih radova kao „Adittional selected project“ od 250 prispelih rešenja timova iz celog sveta

AUTORI:
Igor Čubra
Jelena Čubra

Milica Babić
Aleksandar Pejić

MENTORI:
Ružica Božović-Stamenović
Ljiljana Blagojević


Godina projektovanja: 1999.

Arhitektura projekti: