Projekat poslovnog objekta u Vrčinu


Vrčin, Beograd

AUTORI:
Igor Čubra dipl. inž. arh.
Jelena Čubra dipl. inž. arh.

Klijent: Privatni

Spratnost objekta: P+1+Pe
Površina objekta: 500 m2

Godina projektovanja: 2019. ARTHS Studio Čubra
Izgradnja planirana 2019 / 2020. godine

Arhitektura: projekti