Projekat na konkursu za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja turističko-hotelskog i sajamskog kompleksa Jadranskog sajma
i Green and Blue hotela


Budva, Crna Gora

Konkursno rešenje

Priznanje: Druga nagrada

AUTORI:
Đorđe Bobić arh.
Zorana Jovanović arh.
Miloš Petrović arh.
Božidar Putniković arh.
Jelena Čubra arh.

Spratnost objekata: 2Po+P+19
Površina objekata: 200000 m2

Godina projektovanja: 2009. Slavija Biro d.o.o.

Arhitektura: projekti