Konstrukcija, dizajn i montaža digitalnog LCD ekrana u prostoru Terminala 1 na aerodromu Nikola Tesla


Dimenzija dipleja: 4 m x 2,3 m

Mreža LED reklamnih medija multiVISION

Prostor Terminala 1 aerodroma „Nikola Tesla“, Beograd

AUTOR:
Igor Čubra dipl. inž. arh.

16 LCD ekrana od kojih se displej sastoji postavljeni su sa razmakom od 0,2 mm po vertikali i horizontali. Iz tog razloga, konstrukcija je morala da bude projektovana sa minimalnim ugibom kada se uzme u obzir celokupno opterećenje.

Konstrukcija je morala biti projektovana uz korišćenje isključivo vijčanih veza budući da nije bilo dozvoljeno zavarivanje u prostoru aerodroma.
Težina svih čeličnih elemenata je projektovana tako da mogu biti podignuti na mesto i ugrađeni bez korišćenja mehanizacije budući da nije mogao da se specifičnoj mehanizaciji obezbedi prolaz kroz vrata Terminala 1 a radovi su se vršili iznad prostora Dufry shop koji je sve verme bio u funkciji.


Klijent: multiVISION d.o.o.

Broj proizvedenih primeraka: 1

Godina projektovanja: 2018. ARTHS Studio Čubra
Godina izgradnje: 2018.

Projektovanje i dizajn čeličnih konstrukcija