Osvetljeni bilbord 4x3m


Mreža urbanog mobilijara u sportsko-rekreativnoj zoni Ada Ciganlija

Beograd

AUTOR:
Igor Čubra dipl. inž. arh.

Klijent: Billbord d.o.o.

Broj proizvedenih primeraka: 11

Godina projektovanja: 2010. Studio Čubra
Godina proizvodnje: 2011.

Urbani mobilijar: izvedeni projekti