Nadstrešnica za automobile na Novom Beogradu


Beograd

AUTOR:
Igor Čubra dipl. inž. arh.

Klijent: Digital Printing Center d.o.o.

Dužina: 32 m
Površina objekta: 165 m2

Godina projektovanja: 2017. ARTHS Studio Čubra
Godina izgradnje: 2017.

Projektovanje i dizajn čeličnih konstrukcija