Jednostrani LED digitalni bilbord visine 14 metara na uključenju na most na Adi


Dimenzija panela: 6 m x 3 m

Mreža LED reklamnih medija multiVISION

Beograd

AUTOR:
Igor Čubra dipl. inž. arh.

Klijent: multiVISION d.o.o.

Broj proizvedenih primeraka: 1

Godina projektovanja: 2016. ARTHS Studio Čubra
Godina proizvodnje: 2016.

Projektovanje i dizajn čeličnih konstrukcija