LED digitalni bilbord 6x3m na ulazu u aerodromski terminal


Dimenzija panela: 6 m x 3 m

Mreža LED reklamnih medija multiVISION

Ulaz na Terminal 2 aerodroma „Nikola Tesla“, Beograd

AUTOR:
Igor Čubra dipl. inž. arh.

Klijent: multiVISION d.o.o.

Broj proizvedenih primeraka: 1

Godina projektovanja: 2017. ARTHS Studio Čubra
Godina proizvodnje: 2017.

Projektovanje i dizajn čeličnih konstrukcija