Grafička prezentacija konkursnog projekta za enterijer Saborne Crkve Svete Trojice


Mostar, Bosna i Hercegovina

Priznanje: Druga nagrada

3D model

GRAFIČKA PREZENTACIJA:
Jelena Čubra dipl. inž. arh.

AUTORSKI TIM:
Ksenija Bulatović
Vladimir Bata Kidišević
djakon Srdjan Radojkovic
Saša Naumović
Slobodan Rekalić
Jeromonah Ilarion Djurica

Godina izrade: 2012. Studio Čubra

Grafička prezentacija: projekti