Grafička prezentacija projekta ambasade Angole


Beograd

3D model

GRAFIČKA PREZENTACIJA:
Igor Čubra dipl. inž. arh.
Jelena Čubra dipl. inž. arh.

Klijent: 3Arh+

Godina izrade: 2011. Studio Čubra

Grafička prezentacija: projekti