Projekat zamene stajališta javnog gradskog prevoza na platou kod Vukovog spomenika u Beogradu


Beograd

Idejni projekat, 3D model

IDEJNI PROJEKAT I GRAFIČKA PREZENTACIJA:
Igor Čubra dipl. inž. arh.

Klijent: privatni investitor

Godina izrade projekta: 2012. Studio Čubra

Urbani mobilijar: projekti