“RECODE 1.6” Apstraktna grafika

Kontaktirajte nas u vezi sa "RECODE 1.6" apstraktnom grafikom SG06

Dimenzije grafike 70 x 70 cmDimenzije grafike 90 x 90 cm