“RECODE 1.5” Apstraktna grafika

Kontaktirajte nas u vezi sa "RECODE 1.5" apstraktnom grafikom SG05

Dimenzije grafike 70 x 70 cmDimenzije grafike 90 x 90 cm