Pult za kontrolu štampe i pult za preuzimanje gotovog materijala


Beograd

AUTORI:
Jelena Čubra dipl. inž. arh.
Igor Čubra dipl. inž. arh.

Klijent: Digital Printing Center d.o.o.


Godina projektovanja: 2014. i 2015. Studio Čubra
Godina proizvodnje: 2015.

Projekti enterijera