Centralno stepenište u poslovnom objektu DPC na Novom Beogradu


Ulica Tošin bunar, Beograd

AUTORI:
Jelena Čubra dipl. inž. arh.
Igor Čubra dipl. inž. arh.

Centralno stepenište je vidljivo iz ulaznog hola i proteže se kroz spratove poslovne zgrade na kojima su poslovni prostori otvorenih vizura.

Veoma je važno bilo obezbediti povezivanje geometrije stepenišnih kraka sa plafonima etaža i obezbediti transparentnost u istoj onoj meri u kojoj se to postiglo u ostatku prostora kako bi stepenišni prostor postao integralni deo enterijera.


Klijent: Digital Printing Center d.o.o.

Spratnost objekta: P+1+Pe
Površina: 29 m2 od 1000 m2 objekta

Godina projektovanja: 2018. ARTHS Studio Čubra
Godina izgradnje: 2019.

Projektovanje enterijera